El consum de drogues injectades comporta uns riscos associats relacionats amb les condicions en què es produeix aquesta injecció. Per conèixer quins són aquests riscos per a la persona consumidora (com les infeccions per compartir material) i per a les persones de l’entorn (com el risc de punció accidental), us adjuntem un seguit de material de consulta. També podeu parlar amb els equips sanitaris de referència per resoldre dubtes o consultar les pàgines web que adjuntem.