Generalitats sobre perspectiva de gènere:

Promoció de la salut basada en actius. Com treballar la perspectiva de gènere en intervencions locals? – Article, varis
La transversalitat de gènere: mètodes i tècniques – Junta de Andalucía

Perspectiva de gènere i drogues:

Homes, dones i drogodependències. Explicació social de les diferències de gènere en el consum problemàtic de drogues – Fundació Atenea
Homes, relacions i salut – Generalitat de Catalunya
Diferències de gènere en el tractament de la dependència d’opiacis – Article, varis
Bones pràctiques en drogues i gènere – fundació salud y comunidad, proyecto malva
dones, drogues i gènere – Eva Bolaños Gallardo, XVIII jornada municipal sobre drogas, Gijón 2012
perspectiva de gènere aplicada a les drogodependències – ASECEDI
Reflexions feministes per a la intervenció amb dones drogodependents. Extranyant-nos d’allò normal – Patricia Martínez redondo
Intervenció en drogodependències amb perspectiva de gènere – Ministerio de Sanidad

Documents d’altres Comunitats Autònomes:

Prevenció del consum de drogues amb perspectiva de gènere. Recomanacions amb base a l’evidència – Diputación de Alicante
Gènere i drogues. Guia informativa – Diputación de alicante
Drogues i perspectiva de gènero – Xunta de Galicia
Dona i adicció. Aspectes diferencials i aproximació a un model d’intervenció – Comunidad de Madrid
Drogues i gènere – País vasco
Com introduir la perspectiva de gènere en els projectes de drogodependències – 1a Jornada de la Comisión de Género Gobierno Vasco

Violència contra les dones en l’àmbit de les drogodependències:

Intervenció específica amb dones drogodependents que pateixen violència en la parella – Cicle de debats sobre violència familiar, IL3
guia d’autoajuda a dones víctimes d’una agressió sexual recent: un camí cap a la recuperació – Hospital clínic i Generalitat de Catalunya

Violència contra la parella i consum de substàncies – Generalitat de Catalunya

Revisió i model integrador
Guia per al treball grupal
Guia per a professionals de la XAD

Estudis i experiències pràctiques:

Investigació sobre les dificultats en l’accés al tractament i carències en la intervenció amb dones drogodependents a centres de la unad – UNAD, Unión de asociaciones de atención al drogodependiente
Investigació sobre Intervenció en drogodependències i maltractament a dones a les xarxes d’atenció – UNAD, Unió de asociaciones y entidades de atención ald rogodependiente
Masculinitat i addiccions a centres de dia. Guia metodològica per treballar en centres de dia d’addiccions – ASECEDI
Informe [email protected] Observatori qualitatiu sobre la relació entre el consum de drogues i els abusos sexuals en contextos d’oci nocturn. 2014-2015 – fundación Salud y Comunidad
Tractament de l’abús de substàncies i atenció per a la dona: estudis monogràficss i experiència adquirida – ONU
Investigació sobre les dificultats en l’accés al tractament i carències en la intervenció amb dones drogodependents a centres de la unad – UNAD, Unión de asociaciones de atención al drogodependiente
Projecte Genaris: Estudi internacional sobre gènere, alcohol i cultura – Ministerio del Interior