Els departaments d’Ensenyament i Salut han editat un Protocol de Prevenció per la detecció i intervenció sobre Drogues als Centres d’Educació Secundària amb l’objectiu de dotar als centres d’una eina per prevenir, detectar i intervenir en situacions relacionades amb les drogues com poden ser intoxicacions, consums dins o fora del centre i tinença il·lícita de substàncies estupefaents, entre d’altres.

Aquest document té per objectiu evitar el consum de drogues en l’alumnat de secundària, establint un marc comú d’actuació per a tots els centres i afavorint, alhora, la coordinació dels diferents agents implicats en un circuit sistematitzat.

El protocol s’adreça al professorat que treballa amb joves d’entre 12 i 21 anys que estan escolaritzats en centres educatius d’ESO, Batxillerat, Programes de Formació i Inserció (PFI), Cicles Formatius de Grau Mitjà (CFGM) i recursos especials com les Unitats d’Escolarització Compartida (UEC).

El document fomenta la implementació de mesures preventives que inclouen pautes d’actuació pel professorat, i programes, materials i webs per a treballar a l’aula i per a famílies. També facilita la detecció de comportaments de risc i estableix uns circuits d’intervenció coordinats entre els diferents membres de la comunitat escolar i agents implicats en el protocol com són els cossos de seguretat; els Centres de Salut Mental Infantil i Juvenil (CMIJ); els Centres d’Atenció i Seguiment de les Drogodependències (CASD); els Serveis Socials i Serveis de Joventut, entre d’altres.

A més, aquest protocol vol anar més enllà de la sanció i convertir el conflicte en una oportunitat educativa, tant per a l’alumnat com per a les famílies. En aquest sentit, es proposa una intervenció que facilita la reflexió i l’anàlisi dels fets ocorreguts, així com de les repercussions que tenen per tal d’establir pautes per deixar el consum o reduir els riscos associats.

El protocol ha estat fruit d’un treball bilateral entre els Departaments de Salut, a través de la Sub-direcció General de Drogodependències, i el d’Ensenyament. A més a més, també hi ha col·laborat el Departament d’Interior, el de Treball, Afers Socials i Famílies, així com també l’Associació Catalana de Municipis i Comarques de Catalunya; la Federació Catalana de Municipis, i l’Agència de Salut Pública de Barcelona.

Per obtenir més informació, podeu consultar el següent enllaç:

Protocol de prevenció i actuació sobre drogues als centres educatius de secundària