Un conjunto de entidades con un Plan común.

Ajuntament de Terrassa
Alcohòlics anònims
Associació AIDE
Associació ALBA
Mútua Terrassa
Consorci Sanitari Terrassa