Segons dades de l’Agència Espanyola de medicaments i Productes Farmacèutics, organisme dependent del Ministeri de Sanitat, ens els darrers anys, a Espanya, s’ha augmentat el consum de substàncies opioides, aquelles que inhibeixen la percepció que una persona té del dolor i que, en qualsevol dels casos, requereixen de recepta mèdica.  Així, el consum extrahospitalari d’opioides ha passat de ser de 7,25 dosi diàries per cada mil habitants el 2008 a 13,31 dosi el 2015.

Aquest increment del consum comença a preocupar a les persones expertes: tot i que no s’ha arribat al nivell dels Estats Units, on quatre de cada cinc persones actualment addictes a l’heroïna van ser abans consumidores d’analgèsics de base opiàcia, sí que es recomana als especialistes mèdics  que en recepten (com oncòlegs o traumatòlegs) que prescribeixen amb cura aquests farmàcs.

Alguns dels fàrmacs que més s’han incrementat en la prescripció s’utilitzen per tractar dolors d’intensitat moderada a greu, com en el cas de lumbàlgies: són el tramadol o el tapentadol, aquest darrer a mig camí entre el primer i la morfina. També hi ha el fentanil, molt potent, d’efecte molt ràpid, altament addictiu i amb una gran varietat de presentacions per a la seva administració.

Per ampliar la informació, podeu consultar lenllaç a la notícia .

També podeu llegir l’entrevista realitzada per OK Diario sobre aquest tema a Ana Isabel Henche, responsable de la unitat de conductes addictives de l’Hospital de Toledo.

I consultar la Guia de consens per al bon ús d’analgèsics opioides. Gestió de riscos i beneficis.