El consum de drogues és una problemàtica comuna a tots es sectors de la població, tot i que les circumstàncies i conseqüències del consum, així com els contextos, varien en funció de la persona: la seva edat, el seu gènere i sexe, el seu rol professional o altres circumstàncies socials, com l’estat de salut o la seva situació econòmica.

A continuació es dóna informació general relacionada amb les principals drogues consumides en el nostre context social.

Per a més informació:

Mapa web drogues – Generalitat de Catalunya
Línia Verda – Generalitat de Catalunya