Hi ha indicis conductuals que indiquen que el consum de drogues requereix de la intervenció professional per ser abordat:

  • problemes a l’escola, fracàs escolar.
  • desobediència de les normes.
  • despeses econòmiques importants.
  • furts.
  • conflictes dins o fora de casa.

Es pot demanar assessorament als professionals de la salut d’atenció primària i de pediatria dels diferents CAP de la ciutat així com a:

Ajuntament de Terrassa – Salut Comunitària
CAS, Centre d’Atenció i Seguiment Drogodependències – Mútua Terrassa
Associació ALBA
Associació AIDE
Intervenció integral d’adolescents i joves i les seves famílies amb problemàtica de substàncies – SPOTT, diputació de Barcelona
Línia Verda