Què són les drogues?

Les drogues són substàncies que, en introduir-se a l’organisme, tenen un efecte sobre el sistema nerviós central, alterant el seu funcionament i, per tant, la conducta, l’estat anímic o la percepció de la persona.

El seu consum, a més, pot produir tots o algun d’aquests efectes:

  • Dependència física: quan l’organisme s’acostuma a l’efecte de la droga i necessita la seva presència per aconseguir un funcionament normal.
  • Dependència psicològica: quan la persona té la necessitat de consumir per experimentar el plaer que produeix la droga o per evitar el malestar que genera no consumir-la.
  • Tolerància: quan la persona ha d’augmentar progressivament la dosi de droga que consumeix per obtenir els mateixos efectes que s’obtenien amb dosis inicials, més petites.

 

Cada droga pot tenir uns efectes diferents sobre l’organisme i comportar uns determinats riscos per a la persona. Quan el consum d’una droga comença a interferir  en la nostra salut física i genera problemes laborals, relacionals, econòmics o legals cal buscar l’assessorament professional.

Més informació: