És la droga legal de consum més acceptat a la nostra societat i la que més problemes socials i sanitaris comporta.

En consumir-se actua sobre el sistema nerviós central i pot produir un efecte depressor, ralentitzant les funcions orgàniques i cognitives. A dosis baixes pot produir un efecte que es pot confondre amb eufòria o desinhibició però que posteriorment pot també anar seguit d’un efecte depressor.

Els riscos associats al consum d’alcohol són a curt i llarg plaç i  abasteixen des de problemes orgànics de salut (gastritis, pancreatitis, hepatitis i cirrosi hepàtica, augment de la tensió arterial, canvis hormonals, problemes musculars, dèficits vitamínics, alteracions en la concentració de sucre a la sang)  a alteracions conductuals (hostilitat, gelosia, baixa tolerància a la frustració, pèrdua de l’autoestima o demència) o problemes socials (aïllament, situacions associades a comportaments violents, absentisme laboral, disminució del rendiment escolar, problemes econòmics, problemes legals, accidents de trànsit).

Consumir-ne juntament a altres drogues o a medicaments pot potenciar els efectes adversos i, per tant, els riscos associats.

Hi ha moltes creences errònies al voltant del consum d’alcohol:

  • APORTA UNA GRAN QUANTITA DE CALORIES BUIDES: és a dir, sense que la seva ingesta proporcioni cap altre nutrient al cos. L’alcohol es transforma en acetat i aquest és utilitzat pel cervell per a obtenir energia, en lloc de la glucosa, pel que les persones consumidores poder patir baixades de sucre en sang.

Amb aquest qüestionari podràs conèixer quin és el teu consum en un dia habitual, les calories buides que t’aporta l’alcohol i la quantitat d’exercici físic que hauries de realitzar per cremar-les.

Estils de vida saludable – Ministerio de Sanidad
  • NO HI HA CAP PRÀCTICA QUE EVITI DONAR POSITIU AL CONTROL D’ALCOHOLÈMIA: no hi ha cap remei que eviti donar positiu en un control d’alcoholèmia, tret de no beure. Res d’això funciona: ni prendre cafè, ni fer exercici, ni mastegar xiclet, ni utilitzar sprais bucals… Si voleu revisar els efectes de l’alcohol en la conducció podeu consultar el següent manual de la DGT:
Alcohol i conducció – DGT, Dirección General de Tráfico
  • NO HI HA CAP REMEI QUE CURI LA RESSACA: el malestar general, mal de cap i marejos, nàusees i vòmits que van associats a haver consumit alcohol el dia anterior són característics del que s’anomena ressaca i són producte de la deshidratació que el consum d’alcohol produeix al cos (es beu alcohol enlloc d’aigua i s’orina més per l’efecte diurètic d’aquesta droga, pel que eliminem també més aigua).
  • NO ÉS UNA FORMA D’EVITAR ELS PROBLEMES: el seu consum pot reduir momentàniament l’estrès o el nerviosisme però si es crea dependència produirà més ansietat i depressió. Quan això succeeix és aconsellable demanar ajuda professional.
  • A LA FEINA, ALCOHOL 0,0: l’alcohol, a la feina, incrementa el risc d’accidents laborals, disminueix la productivitat i pot interferir de forma negativa en l’ambient laboral. En feines en què la persona ha de conduir algun vehicle, el maneig de qualsevol tipus de maquinària, els treballs en alçada o en la gestió de la seguretat d’altres persones, el consum d’alcohol és penat legalment. Per a més informació pots consultar el següent díptic sobre les conseqüències del consum d’alcohol a la feina i com detectar si es beu massa i si aquest consum és de risc:
Alcohol i Treball – Agència de Salut Pública, Generalitat de Catalunya
  • REDUEIX EL PLAER SEXUAL: El consum d’alcohol, en un primer moment, pot desinhibir a la persona però pot generar problemes d’erecció en els homes i falta de lubricació i dificultats per arribar a l’orgasme en les dones. A més, beure alcohol pot disminuir la percepció dels riscos associats que la persona té associats a les pràctiques sexuals essent més probable mantenir pràctiques de risc que puguin comportar embarassos no desitjats o infeccions de transmissió sexual.

El test AUDIT valora 10 aspectes per explorar la quantitat i freqüència del consum d’alcohol, les conductes dependents i els problemes derivats del consum de begudes alcohòliques. Seguidament, disposeu de dos enllaços per valorar aquest consum diferenciant homes de dones:

Test AUDIT Dones
test AUDIT Homes

A través d’aquests enllaços podeu obtenir més informació:

Programa Bebeu Menys – AGència de Salut pública, Generalitat de Catalunya
Consum de risc i nociu d’alcohol – Ministerio de Sanidad

També podeu consultar la següent documentació:

Veus el que beus? – Agència de Salut Pública, Generalitat de Catalunya