Un mite és una creença falsa que es dóna com a certa.

Els mites neixen a partir d’informació que pensem que és real i no ho és. Aquesta informació falsa pot venir de l’experiència d’altres persones, de sèries d’internet o televisió, de revistes, de pàgines web…

És importar conèixer on obtenir informació real per poder deixar de banda aquestes falses creences que ens porten, moltes vegades, a prendre decisions amb conseqüències de risc.

Pots consultar els següents enllaços:

Aprenent a desaprendre. Desmuntant mites sobre drogues – Generalitat de Catalunya

Trobaràs més informació aquí:

Drogues i què?. Mirada crítica al negoci de les drogues – PDS
Mites sobre les pipes d’aigua – ASPC, Generalitat de Catalunya
50 mites sobre el tabac