Les actuacions dels equips professionas de la salut en relació a l’àmbit de els drogodependències segueixen unes línies estratègiques marcades al Pla Director de Salut Mental i Adiccions.

Espais de consulta per a professionals de la salut:

Revistes de consulta:

Revista espanyola de drogodependències
Revista de toxicomanías
Revista Adicciones
Proyecto hombre

Pàgines web:

comissió europea de salut pública
Centro de información y documentación en drogodependencias del país Basco
european society for biomedical research on alcoholism EEUU
National Institue on alcohol abuse and alcoholism
disease prevention alcohol use – OMS
European monitoring centre for drugs and drug addiction
european network for smoking and tobacco prevention

Informació específica sobre substàncies:

Drogues de síntesi. conseqüències per a la salut – PNSD, Plan Nacional Sobre Drogas

Intervenció mèdica:

Manual d’addiccions per a metges en formació
guia clínica per a la identificació i intervencions breus – Generalitat de Catalunya
Patologia orgànica en adiccions – Socidrogalcohol
guia de bones pràctiques en els programes d’intercanvi de xeringues, pix – Generalitat de Catalunya

Intervenció psicològica:

Guia clínica d’intervenció psicològica en adiccions – Socidrogalcohol
Manual d’addiccions per a psicòlegs clínics en formació – Socidrogalcohol

Tractament alcohol:

MaNUAL DE consens sobre alcohol en atenció primària – Socidrogalcohol
Alcoholismo. Guia clínica basada en la evidència – Socidrogalcohol
Programa Bebeu Menys: informació per a professionals – ASPC, Generalitat de Catalunya

Tractament opiacis:

guia clínica d’opiacis – Socidrogalcohol
Guia de consens per al bon ús d’alnalgèsics opioides. Gestió de riescos i beneficis – Socidrogalcohol

Informació en reducció de danys d’equips professionals a persones consumidores:

Manual d’injecció higiènica per a professionals. Consells per informar a usuaris de drogues via parenteral – Generalitat de Catalunya
Manual per educar en prevenció i assistència a les sobredosis – Generalitat de Catalunya

Atenció a joves:

Programa d’atenció a adolescents amb conductes de consum de substàncies – Pla director de salut mental i adiccions – Geeralitat de Catalunya
Guía clínica consum intensiu d’alcohol en joves
Pràctiques òptimes en el tractament de rehabilitació de joves amb problemes de consum de drogues – Govern de Canadà

Patologia dual:

Guia d’intervenció clínica en el consum de tabac en pacients amb trastorn mental – Generalitat de Catalunya
Psicopatologia i consum d’alcohol en adolescents – Article, varis
TDHA i trastorn per consum de drogues – Revista toxicomanies, núm. 48

Gènere i drogues

Barreres per a l’accés al tractament, segons el gènere, entre consumidors i consumidores que no busquen ni reben tractament – Generalitat de Catalunya

Comunicació i drogues:

Manual de comunicació per a professionals de les drogodependècies – Generalitat de catalunya
Manual de transculturalitat per a professionals de les drogodependències – Generalitat de Catalunya