Prevenció durant la festa

Les festes locals a Catalunya, en qualsevol de les seves formes, constitueixen una tradició i un patrimoni social i cultural viscuts activament per la població als espais públics i comunitaris. Aporten sentiment de pertinença impliquen la participació de molts col·lectius diversos, fet que suposa una acurada coordinació i planificació que permeti fer coincidir les diferents expectatives de tothom qui hi participa. Cal, per tant, una bona planificació, especialment de tots els elements relacionats amb la convivència i la gestió de la salut. El consum de risc de drogues, principalment d’alcohol, s’ha convertit en un fet protagonista en les festes locals i és necessària la planificació de la prevenció del consum problemàtic i disruptor tant de la convivència com de la gestió del plaer durant la festa. És imprescindible, per tant, pensar en la prevenció i la reducció de riscos associada al consum d’alcohol i d’altres drogues en l’àmbit de la festa local.

El canvi del patró de consum els darrers anys és associat, precisament, als espais de festa i als canvis socioculturals relacionats amb aquests. Així, ens trobem amb canvis en:

  • tipus de substància
  • tipus de consum, relacionat amb el cap de setmana i l’ús recreatiu
  • l’edat mitjana d’inici
  • el policonsum
  • el patró de consum binge drinking, amb el pas del model mediterrani de consum al model anglosaxó, centrat en la ingesta de grans quantitats d’alcohol en un breu període de temps, principalment en moments d’oci i cap de setmana
  • baixa percepció de risc amb gran permissivitat social. Els consums realitzats en cap de setmana sñón considerats de baix risc (les persones que els pateixen consideren que “controlen” la situació)
  • preocupació social i sanitària pel consum, que ha augmentat en els darrers anys en espais d’oci
  • una major accessibilitat a les substàncies

Diagnòstic de consum en temps d’oci:

youth violence and alcohol – OMS
informe: oci nocturn i substàncies psicoactives – Generalitat de Catalunya

Prevenció del consum i oci saludable:

La diversión sin drogas. Utopía o realidad – PNSD
La prevenció de les drogodependències en el temps d’oci
Bones pràctiques i reptes dels programes d’oci saludable – ADES, Asociación de Técnicos para el desarrollo de programas sociales
Com el propi consum de drogues en mediadors recreatius tenen implicacions prevetives – Article, vairis
Guia per a l’avaluació de programes de prevenció d’oci alternatiu – PNSD, colegio oficial de psicólogos
violència juvenil i alcohol – OMS

Informació per a persones organitzadores de la festa:

Recomanacions per a la promoció de la salut i seguretat en festivals i grans esdeveniments musicals – Generalitat de catalunya
Guia preventiva i de seguretat per a espais de música i ball – Energy Control
Guia de recomanacions sobre el consum d’alcohol i altres drogues a les festes locals- Agència de Salut Pública, Generalitat de Catalunya
Vols festa o fes-te fotre? Recomanacions per a una millor organització d’actes i festes – Generalitat de Catalunya

Intervencions preventives amb joves:

Escuela iberoamericana de habilidades para la vida: capacitació en habilitats per a la vida a agents socials
De marxa sense entrebancs. Guia d’habilitats per al treball en grup – Agència de Salut Pública de Barcelona
Fem pinya. Programa preventiu extraescolar per 11-12 anys – PDS
T’ho empasses tot? Quin pal, oi? Alcohol, gènere i… – PDS
Bar, parc, discoteca. Material per a joves – Ajuntaments de Santa Coloma de Gramenet i de Parets del Vallès

Campanya De Nit:

De nit, tingues-ho clar. Postals – Generalitat de Catalunya, Energy control i som.nit
De nit, tingues-ho clar. cartells – Generalitat de Catalunya, Energy control i som.nit

Joc D-Rol. Prevenció de riscos associats a drogues – Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

D-rol. Professionals
D-rol. Joves
D-rol. Regles

Dispensació d’alcohol a joves:

Dispensació responsable de begudes alcohòliques. guia del formador – Agència de Salut pública de barcelona
Una bona festa. Alcohol, menors i festes populars. orientacions per a grups i entitats que gestionen barres de beguda en festes populars – PDS
Còctels sense alcohol – Q de Festa
Dispensació responsable de begudes alcohòliques. Servir o no servir…als més joves? – Ajuntament de Tarragona
10 idees per a una bona festa al campus – PDS
T’ho empasses tot? Alcohol i venda a menors: una bona barra – PDS

Experiències locals:

Q de festa! nits de qualitat – Generalitat de Catalunya
oci nocturn a les illes balears. diagnòstic i propostes de qualitat des de Salut Pública – Govern de les Illes Balears
Informe d’avaluació de la plataforma per un oci de qualitat a les illes balears 2011-2014 – Govern de les illes balears
Informe komandos Nit Q a tarragona – Ajuntament de Tarragona
Programa menors i alcohol – Govierno Vasco

Entitats que treballen en el consum de drogues en joves:

Energy control
Educació per a l’acció crítica
creu Roja Joventut
associació GASS
Jis – joves per la igualtat i la solidaritat
PDS- promoció i desenvolupament social
Fundació Salut i comunitat
fundación de Ayuda contra la drogadicción
Asaupam – Associació d’intervenció comunitària en drogues