Polítiques públiques i plans estratègics en drogodependències:

Estratègia nacional sobre drogues 2009-2016 – Ministeri de Sanitat
Estratègia de la UE en matèria de la lluita contra la droga – 2013-2020
Pla d’actuació en prevenció sobre drogues 212-2016: consum de drogues i problemes associats – Generalitat de Catalunya
Estratègia de la UE en matèria de lluita contra la droga 2013-2020
Conveni marc per al control del tabac – OMS
eurocare. European alcohol policy alliance
observatori per a la prevenció del tabaquisme – Minsiterio de Sanidad
Plan nacional sobre drogas, PNSD
Comitè Nacional paer a la prevenció del tabaquisme – Ministerio de Sanidad
Conveni marc per al control del tabac – OMS
Llibre blanc de la prevenció a Catalunya: consum de drogues i problemes associats – Generalitat de Catalunya

Plans Locals de Drogodependències:

Barcelona: pla local drogues 2013-2016
Granollers acció municipal en el consum de drogues 2012-2015 – Ajuntament de Granollers
Pla local de prevenció d’addiccions – Ajuntament de Begues
Valladolid: iv plan municipal sobre drogas 2014-2018

Webs municipals:

Sobre Drogas – Ajuntament de Granollers
1 second – Ajuntament de Sant Cugat del Vallès

Substàncies:

Història de las adiccions a l’ Espanya contemporània

Estratègies de prevenció:

Guia de recomanacions metodològiques i de conteninguts de les intervenciones en preveció sobre drogues – Generalitat de Catalunya
guia de recomanacions per a la prevenció comunitària en l’àmbit de les drogues – Generalitat de Catalunya
Guia per a l’elaboració d’un pla local de drogues – Diputació de Barcelona
guia per al dissenys de serveis d’informació i assessorament en drogues: una proposta de model funcional – DIBA, Diputació de Barcelona
Guia pràctica per a una prevenció eficaç – Ministerio del Interior
Programes preventius de les drogodependències. guia d’avaluació – Diputació de Barcelona
sistema d’informació sobre drogodependències a Catalunya. Informe 2015 – Generalitat de Catalunya
Prevenció basada en l’evidència – socidrogalcohol
tecnologies de la comunicació, joves i promoció de la salut – Drojnet, Gobierno de La Rioja
Xarxa perifèrics: informació sobre drogues i prevenció
Sistema d’informació en prevenció sobre drogues i salut mental: cercador en prevenció – Generalitat de Catalunya

Diagnòstic:

Estudi EDADES sobre alcohol i altres drogues a Espanya – Minsiterio de Sanidad
Enquesta ESTUDES sobre ús de drogues a ensenyaments de secundària a Espanya – Minsiterio de Sanidad
Pla local de prevenció de drogodependències. orientacions per al diagnòstic – diputació de Barcelona
xarxa local de prevenció de drogodependències. IV informe observatori 2010 – diputació de barcelona
informe europeu sobre drogues. tendències i novetats – UE
European monitoring centre for drugs and drug addiction
Butlletí estadístic 2017 – European monitoring centre for drugs and drug addiction
Observatori de nous consums de drogues en l’àmbit juvenil 2009 – fundació igenus

Intervenció amb famílies:

Programa Moneo. Educació familiar per a la prevenció de les drogodependències – PDS
Programa Protego 2 – Entrenament en parentalitat positiva i habilitats educatives per a pares i mares – PDS
Programa límits. Programa d’atenció preventiva familiar de la transgressió i el consum de drogues en menors i joves que passen pel circuit de la justícia juvenil – Generalitat de Catalunya
Estratègies d’intervenció en l’àmbit familiar. Guia per promoure la implicació i participació de la família en els programes preventius – Diputació de Barcelona
Enfortint habilitats. programes per al treball d’habilitats familiars – Govern de Canadà

Intervenció amb menors:

Programa ALFIL. Guia d’actuació preventiva per a nens i joves de famílies amb problemes de d’alcohol – Socidrogalcohol
Detecció i intervenció del consum de drogues en menors. Guia per a l’elaboració d’un protocol d’actuació a l’àmbit municipal – Diputació de Barcelona
Guia de continguts de la intervenció educativa en cànnabis. mesura alternativa a la sanció administrativa per consum o tinença de drogues il·legals a la via pública per menors d’edat – Diputació de Barcelona
Guia d’intervenció: menors i consums – ADES, Asociació per al desenvolupament de programes socials
Manual sobre programes de prevenció de l’ús indegut de drogues amb la participació de joves. guia de desenvolupament i perfeccionament – ONU
Com prevenir el consum de drogues en nens i adolescents – NIDA, National Institute on Drug abuse, EEUU
Prevenció del consum de drogues en joves – Centre de documentació, Generalitat de Catalunya

Reducció de riscos i gestió del plaer:

De riscos i plaer
joves, valors, drogues
Manual d’educació per a un sexe més segur en l’àmbit de les drogodependències – Generalitat de Catalunya
formació professionals – Energy Control

Reducció de danys:

Propostes d’actuació per disminuir la presència de xeringues i altre material de consum de drogues a la via pública – Generalitat de Catalunya

Serveis socials:

Què podem fer els serveis socials davant les drogodependències? – Generalitat de Catalunya, PDS
guia d’inserció sociolaboral adreçada a pesones de l’àmbit de les drogodependències – Generalitat de Catalunya

Comunitats terapèutiques i pisos tutelats:

Bones pràctiques: comunitats terapèutiques i pisos de suport per a persones amb problemes de drogodependències – Generalitat de Catalunya

Inserció sociolaboral:

Bones pràctiques: comunitats terapèutiques i pisos de suport per a persones amb problemes de drogodependències – Generalitat de Catalunya
Inclusió social de persones amb drogodependències a Santa Coloma de Gramenet
Enganxa’t al treball. Inserció laboral de persones drogodependents – ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

Comunicació i drogues:

Manual de comunicació per a professionals de les drogodependències – Generalitat de Catalunya
Manual de interculturalitat per a professionals de les drogodependències – Generalitat de Catalunya