Estaments públics:

A nivell local:

Blog Servei de salut comunitària – Ajuntament de Terrassa
Agència de Salut pública de barcelona, atenció a les drogodependències

A nivell autonòmic:

Agència de Salut Pública de Catalunya

A nivell estatal:

Plan nacional sobre drogas

A nivell europeu:

Comisió europea, direcció general per a la salut i els consumidors
European monitoring center for drugs and drug addiction

A nivell mundial:

World health organization, substance abuse
oficina regional de l’OMS a Europa
Nacions unides, oficina contra la droga i el delicte

Altres paísos:

National Istitute on drug abuse, EEUU
Canadian center on drug abuse and addiction
National institute on alcohol abuse and alcoholism, EEUU
Center for education and information on drugs and alcohol, Austràlia

Associacions:

Atenció amb persones amb problemàtica de drogodependències:

AIDE, associació d’intervenció en drogodependències de terrassa
Associació ALBA Terrassa – Atenció a les drogodependències
Alcohòlics anònims
ABD, Associació benestar i desenvolupament – atenció a persones drogodependents i SIDA
Asociación de pacientes dependientes a opiáceos
Associació d’ajuda al drogodependent
Associació foscor i claror PIGAD – treball amb persones amb problemàtica de drogodependències
Projecte home catalunya
sol de solsonès – familiars de malalts mentals i drogodependents
Rauxa – rehabilitació de persones marginals del carrer amb problemes d’alcoholisme
fad, fundación de ayuda contra la drogadicción
Federació catalana d’alcohòlics rehabilitats

Atenció a persones en risc d’exclusió:

Àmbit prevenció – millora de la qualitat de vida i foment de l’autonomia de les persones en risc d’exclusió
Fundació Marianao, Sant Boi de Llobregat – intervenció amb joves en risc d’exclusió social
fundació instituto reinserción social, ires – treball amb persones en risc d’exclusió social
Fundació autònoma solidària – voluntariat en treball contra l’exclusió social
Centre català de solidaritat, cecas

Prevenció de riscos i gestió del plaer:

Energy control
som.nit, creu roja juventut – prevenció i reducció de riscos
Arsu festa – gestió dels riscos associats al plaer derivats del consum de substàncies
Asaupam – treball en la disminució dels problemes associats al consum amb implicació comunitària

Inclusió social i laboral:

Associació per a la promoció i la inserció professional, APIP – desplegament de polítiques actives d’inclusió formatives, ocupacionals, d’acolliment residencial i treball comunitari
fundació esportsalus – treball amb persones amb dificultats d’integració social

Promoció de la salut:

xarxa perifèrics – xarxa d’ens locals per a la promoció de la salut
sobredrogues.net – granollers acció municipal en el consum de drogues
societat catalana de medicina familiar i comunitària
PDS- promoció i desenvolupament social
Fundació salut i comunitat – tractament, prevenció i sensibilització sobre problemàtiques socials i sanitàries
IPSS, institut per a la promoció social i de la salut
grup igia – associació interdisciplinària per al debat entorn del fenomen de les drogodependencies
grupo de conductas adictivas del departamento de psicología, universidad de oviedo
gass-grup associat per serveis de la salut
teatracció – teatre d’inserció social
spora sinergies – consultoria social

Educació en el lleure:

minyons escoltes – acompanyament a infants i joves en el seu procés vital
Fundació Pere Tarrés – promoció de l’educació en oci i temps lliure, voluntariat i enfortiment del teixit social
fundesplai, fundació catalana de l’esplai – educació d’infants i joves en el lleure
escoltes catalans – educació d’ingants i joves en valors socials
educació per a l’acció crítica, edpac
Casal de joves de catalunya