A través de les línies definides en aquest eix es pretén assolir un major grau de coneixement de la realitat de Terrassa en relació al consum de drogues i de la tasca que es desenvolupa a la ciutat per part dels serveis i les entitats implicades. Es vol millorar i ampliar els sistemes d’informació amb perspectiva de gènere, de registre i avaluació dels indicadors del consum de drogues a la ciutat, així com el desenvolupament de sistemes de retroalimentació d’informació amb els serveis i entitats implicades.

Jornades i Formació