El consum de drogues, tant il·legals com legals, no és un problema exclusiu de la població jove i adolescent, tot i que popularment sí són dos àmbits associats. A la població adulta, el consum de substàncies, sobretot de drogues legals i medicaments, és més tolerat en l’àmbit públic, pel que pot ser més difícil detectar les propies situacions de consum problemàtiques o les de les persones properes. A més, la repercussió tant a nivell social com familiar i laboral, a més a més de les conseqüències per a la salut, poden ser molt importants.

A continuació podreu trobar informació relacionada amb diferents àmbits del consum de substàncies en persones adultes: