El consum de substàncies no és exclusiu de persones adolescents i joves, tot i que popularment s’associa a aquest perfil de població. Totes les persones, de qualsevol edat, poden presentar problemes de consum.

En persones adultes grans aquesta situació és poc coneguda però real: a més del consum de drogues il·legals, tenen fàcil accés a medicaments de venda amb o sense recepta, beure alcohol en excés o barrejar alcohol i medicaments. Aquestes situacions, a més de generar un problema de salut greu, poden produir problemàtiques econòmiques i de relació amb l’entorn social i familiar. Sovint, l’inici d’aquesta situació es dóna després de canvis vitals importants: la jubilació, la mort d’algú proper, un diagnòstic d’una malaltia o un canvi de domicili.

Aquestes situacions, però, poden passar desapercebudes per diferents motius:

 • la presa de la medicació i de l’alcohol es dóna al domicili i no tant a espais públics.
 • la polimedicació, és a dir, la presa d’una gran quantitat de medicaments.
 • mancança d’estudis sobre els efectes dels medicaments en la gent gran.
 • la repercussió del consum no afecta a activitats associades a altres persones adultes joves, como treballar o estudiar.
 • els problemes generats pel consum es confonen amb problemes de salut habituals a la gent gran, com la depressió i la demència.
 • les persones referents o que en tenen cura, en moltes ocasions, eviten  parlar del problema, tot i conèixe’l, per por o desconeixement sobre com abordar-lo.

Les implicacions del consum d’alcohol en gent gran són relacionades amb les següents situacions:

 • degut als canvis en les funcions corporals per l’edat, necessiten menys quantitat d’alcohol que una persona adulta per arribar a l’embriaguesa.
 • eliminen l’alcohol del cos més lentament, pel que els efectes duren més temps.
 • l’alcohol agreuja les mancances de vista o oïda que presenten, pel que poden ser persones més propenses a patir accidents.
 • poden tenir més tendència a barrejar alcohol i medicaments.
 • l’alcohol empitjora o agreuja determinades malalties habituals en gent gran.

En el cas de l’ús inadequat de medicació, cal detectar les següents situacions:

 • pren més medicació o més dosi de la prescrita pel metge, o la pren quan no la necessita.
 • utilitza medicació antiga o d’altres persones.
 • pren medicaments per sentir-se bé, sobretot els prescrits per tractar la depressió, l’ansietat o el dolor crònic.
 • pren medicaments i alcohol alhora.

Les persones grans amb un consum de medicació inadequat poden presentar els següents problemes:

 • caigudes freqüents.
 • incontinència.
 • mals de cal i marejos més freqüents.
 • deixa de costat la higiene personal.
 • canvis en la forma de menjar i beure: pot ser que mengi menys.
 • pèrdua de contacte amb família i amics, aïllament.
 • pensaments de desesperança, suïcides.
 • problemes amb els diners.

També es poden detectar altres canvis en el comportament, que  poden estar relacionats amb un deteriorament cognitiu però també amb una presa inadequada de la medicació:

 • se sent angoixat la major part del temps.
 • empitjorament de la memòria.
 • dificultats per a concentrar-se o prendre decisions.
 • pèrdua d’interès en les activitats habituals.
 • canvis en l’estat anímic: se sent trist o deprimit.

Alguns consells per evitar equivocacions en el tractament:

 • cal informar al metge de qualsevol medicació que s’estigui prenent, encara que es pugui comprar sense recepta (com laxants o un preparat de plantes medicinals).
 • és aconsellable preparar, cada matí o cada setmana, tranquil·lament, els medicaments que s’han de prendre, per evitar oblits i duplicitats. Es poden utilitzar dispoensadors i demanar ajudar a la farmàcia.
 • la forma del comprimit o el color de l’envàs pot caviar: no identificar la medicació pel seu aspecte extern.
 • els emdicaments que ja no s’utilitzen o els caducats els podem retornar a la farmàcia: si no es fan servir poden portar a errors.

Podeu consultar els següents documents on es tracta el consum de substàncies en gent gran:

Documents de consulta:

Documents de consulta per a gent gran:

Bases per a un envelliment actiu i saludable a Barcelona – Ageència de Salut pública, Ajuntament de Barcelona
Gent gran i salut – Ajuntament de Caldes d’Estrac

Documents de consulta per a persones cuidadores:

Manual d’habilitats per a familiars cuidadors de persones grans dependets – sociedad española de geriatría y gerontología

Espais web de consulta:

Línia verda – Generalitat de Catalunya