Les persones que exerceixen la prostitució, i particularment les dones, es troben envoltades de situacions de consum que repercuteixen directament en la seva seguretat i salut. Per prevenir riscos i evitar situacions de risc, adjuntem informació sobre recomanacions a l’hora d’exercir aquesta activitat, així com espais web on poder obtenir assessorament sobre situacions específiques:

Procura tenir el control de la situació. manual per a dones que exerceixen la prostitució – Generalitat de Catalunya

Espais de consulta i assessorament:

Assessorament sobre infeccions:

Unitat de malalties de transmissió sexual. CAP de Drassanes
fundació de lluita contra la SIDA
Informació general sobre la sida – Cruz Roja

Assessorament sobre sexualitat:

CJAS – cENTRE JOVE D’ATENCIÓ A LES SEXUALITATS

Assessorament sobre drogues:

Línia verda – Generalitat de Catalunya
061 Catrespon – Generalitat de Catalunya