El consum de drogues pot comportar uns riscos, alguns d’ells relacionats amb la sexualitat: infeccions de transmissió sexual, embarassos no desitjats, abusos sexuals…

Per prevenir aquests riscos és convenient conèixe’ls i saber com actuar abans de que es presentin.

Documents de consulta:

Sexe…segur! – Generalitat de Catalunya
Joc de la ruleta russa sobre relacions sexuals i pràctiques de risc – Generalitat de Catalunya

Espais web de consulta:

Chem Safe. Assessorament sobre drogues i sexualitat – Energy Control
SIDA – Canal salut, Generalitat de Catalunya
Fundació de lluita contra la SIDA
informació general sobre la SIDA – Cruz roja
CJAS – Centre Jove d’Atenció a les sexualitats