La sobredosi suposa un consum augmentat en la quantitat de la droga que pot comportar un risc de mort a la persona consumidora. Les situacions que poden propiciar que aquesta sobredosi es produeixi són les següents:

  • quan prens la mateixa dosi que acostumaves a prendre després d’un temps sense consumir.
  • quan consumeixes diferents drogues en el mateix moment, barrejant-les.
  • quan et confies perquè ja has patit una sobredosi anterior.
  • quan consumeixes les drogues de forma injectada: l’efecte és més brusc i agut.
  • quan consumeixes sol o sola.

És important, per tu i per les persones que t’envolten, conèixer quins són els símptomes d’una sobredosi per poder actuar.

A continuació adjuntem un seguit de material on trobar més informació, així com webs on demanar assessorament sobre els riscos de la sobredosi i com evitar-los:

Sobredosi. Què és i com evitar-la?

Tens risc de patir una sobredosi – Línia Verda, Generalitat de Catalunya, Agència de Salut Pública de Barcelona
Targetes sobre prevenció de la sobredosi – Línia verda, Generalitat de Catalunya
Un dia més, un dia menys. Tú decideixes. Prevenció de la sobredosi – Generalitat de Catalunya
Una xuta amb menys problemes – Generalitat de Catalunya

Sobredosi per cocaïna:

Sobredosi per cocaïna – Generalitat de Catalunya

Sobredosi per heroïna:

Sobredosi per heroïna – Generalitat de Catalunya

Sobredosi per opiacis:

Sobredosi per opiacis – Generalitat de Catalunya

On demanar assessorament?

Sobredosi: prevenció i actuació – Canal Salut, Generalitat de Catalunya
Programa de prevenció de la sobredosi – Generalitat de Catalunya
Línia verda – Generalitat de Catalunya
061. Catrespon – Generalitat de Catalunya