Quan es sospita o es detecta un consum problemàtic de qualsevol tipus de droga, ja sigui legal (com l’alcohol, el tabac o determinats medicaments) o il·legal, és convenient demanar assessorament professional i adreçar-nos als equips sanitaris de referència, com el Centre d’Atenció Primària o els Serveis Socials. Els equips professionals atendràn el problema, t’assessoraran sobre com actuar i, si s’escau, et derivaràn al centre especialitzat més adequat per iniciar un tractament individualitzat, que dependrà de la situació de la persona, de la droga consumida, el context social… Per aquest motiu és important no generalitzar o guiar-se només per l’experiència de persones que s’hagin pogut trobar en la mateixa situació.

A continuació fem un recull d’informació relacionada amb els tractaments de desintoxicació i deshabituació i, específicament, sobre el tractament de manteniment amb metadona, així com de diferents espais de consulta web on obtenir assessorament i informació:

Tractament de desintoxicació:

Desenganxar-se, un procés – SPIRUP i Generalitat de Catalunya
Sortir d’un tractament d’abstinència – Generalitat de Catalunya, Agència de Salut Pública de Barcelona

Tractament amb metadona:

Manual de metadona – Generalitat de Catalunya
Bé per la metadona, però… – Generalitat de Catalunya