la Fundació Salut i Comunitat (Proyecto Malva) ha editat un nou video sobre drogues i gènere: “ABORDEMOS LAS DROGAS CON GAFAS VIOLETA”