El PROTOCOL D’ACCÉS I CONTACTE AMB PERSONES USUÀRIES DE DROGUES QUE NO VAN AL CAS es un programa gestionat per l’equip professional d’aquest servei que realitza intervencions amb persones usuàries de drogues, conegudes o no del CAS, en cas d’ingrés hospitalari. La intervenció pretén, per un costat, donar suport al personal d’infermeria en l’atenció a aquesta població i, per una altra, treballar amb les persones usuàries aspectes educacionals relacionats amb el consum, facilitant una estratègia de vinculació al CAS en el moment de l’alta hospitalària.

 

El PROGRAMA BOLA DE NEU gestionat per AIDE  permet la intervenció entre iguals per a la vinculació de persones usuàries de drogues amb els serveis assistencials de la XAD.

La metodologia permet que un grup triat de persones usuàries dels serveis del PIX i el CAS rebin informació relacionada amb diferents aspectes del consum (riscos, sobredosi, tipologia), sobre els recursos de la ciutat en drogodependències i sobre habilitats comunicatives. L’objectiu és l’apropament d’aquest grup pers persones usuàries dels serveis a altres persones usuàries de drogues no vinculades a serveis assistencials per a una intervenció entre iguals que permeti treballar l’apropament als serveis públics d’atenció a les drogodependències per a la serva posterior vinculació.

Entitat

CAS - Hospital Mútua Terrassa i Associació AIDE