L’EMCSAT és un estudi realitzat bianualment a la ciutat per part del Servei de Salut i Comunitat de l’Ajuntament de Terrassa que es basa en la informació extreta d’enquestes realitzades a una mostra representatitva aleatòria d’alumnat d’entre 14 i 18 anys de centres de secundària de la ciutat. Les enquestes recullen aspectes relacionats amb l’àmbit de la salut, entre elles el consum de drogues, així com la percepció del propi cos, la sexualitat, l’estat d’ànim i l’activitat física i s’hi han inclòs, per primera vegada en la darrera edició de 2016, aspectes relacionats amb la identitat de gènere.

L’EMCSAT es realitza des de l’any 1993 i s’ha convertit en una de les sèries més llargues de les que es disposa sobre aquest tema a l’àmbit municipal.

Per consultar l’estudi:

EMCSAT 2016

Per consultar les edicions prèvies de l’estudi:

Històric d’estudis EMCSAT