ASSOCIACIÓ AIDE

El Programa Escola de Pares és una acció de prevenció inespecífica dirigida a pares i mares així com a professionals de l’àmbit educatiu, social i sanitari de la ciutat de Terrassa.

Es duu a terme des de 1995 i en aquest temps ha atès a més de mil famílies.

Es tracta d’un espai educatiu que dóna estratègies a pares i mares per afrontar amb més seguretat l’educació de les filles i fills.

Els objectius del programa són:

  • Oferir a les famílies un espai de debat i reflexió sobre l’educació de filles i fills.
  • Desangoixar als pares davant els problemes que sorgeixen en l’educació de les filles i fills.
  • Donar pautes que els permetin desenvolupar amb millor seguretat i confiança la seva tasca educativa.
  • Sensibilitzar a les persones referents sobre la responsabilitat d’educar les filles i fills per prevenir conductes de risc.
  • Informar, connectar i/o derivar als recursos assistencials existents a la nostra ciutat.

ASSOCIACIÓ ALBA

Realització de 5 sessions educatives en forma d’Escola de Pares, amb una durada d’1,5 h i en què s’ofereix informació sobre:

  • Drogues
  • Comunicació en l’àmbit familiar
  • Normes i límits
  • Gestió de les emocions
  • Resolució de conflictes

Suposa un espai d’intercanvi d’experiències i de resolució de situacions reals que sorgeixen en l’educació de les filles i els fills.

Entitat

Associació AIDE i Associació ALBA