El programa “Classe sense fum” és un programa de l’Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPC). Es tracta d’un programa de prevenció del tabaquisme adreçat a l’alumnat de 1r i 2n curs de l’ESO. El programa consisteix en un concurs que parteix del compromís de tot un grup classe de no fumar durant un període de temps no inferior als sis mesos dins del curs escolar. Al llarg d’aquest període, el professor o professora reforça regularment la decisió de l’alumnat fent un seguiment del compliment del seu compromís. El manteniment del compromís es basa en la responsabilitat i la confiança mútua i el seu trencament implica no poder accedir als premis del concurs. Paral·l3lament, els grups participants han d’elaborar un eslògan o un vídeo relacionats amb la prevenció del tabaquisme. Mantenir el compromís i elaborar l’eslògan o el vídeo donen dret a rebre un petit premi de reconeixement a la participació i a poder accedir a altres premis.

El programa Classe sense fum s’orienta a l’assoliment dels objectius següents:

  • Evitar que l’alumnat participant comenci a fumar.
  • Animar l’alumnat que ja hagi començat a experimentar amb el tabac a abandonar-ne el consum.
  • Implicar l’alumnat en la realització d’una activitat creativa conjunta relacionada amb la prevenció del consum de tabac.
  • Contribuir a desnormalitzar el consum de tabac entre la població adolescent.

Entitat

Servei de Salut i Comunitat, Ajuntament de Terrassa