El Programa “Oh, sí!” – Programa d’oci alternatiu al consum de drogues s’implementa des dels serveis municipals de Salut i Comunitat, Joventut i Esports. Compta amb el suport econòmic del Plan Nacional Sobre Drogas (PNSD) del Ministerio de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad. És un projecte específic per a fomentar els hàbits saludables alternatius al consum de drogues entre la població jove de Terrassa a través de la promoció d’oci alternatiu i la prevenció del consum de drogues i dels riscos associats. Es realitzen activitats de caire formatiu, cultural, lúdic, esportiu i de reducció de riscos a diversos espais públics i localitzacions de tota la ciutat. La difusió i consulta de les activitats es realitza a través del blog de Salut Comunitària i de les xarxes socials (Facebook dels diferents espais de Districte Jove i de Salut Comunitària).

Para más información: http://www.pnsd.msssi.gob.es/

Entitat

Servei de Salut, Servei de Joventut, Servei d’Esports

Dades numériques

Durant el 2016 es van realitzar 91 activitats, amb 1.154 sessions i un total de 1.250h. S’hi han vinculat a activitats no esportives 4.557 joves a i 7.146 persones a activitats esportives.