Sobre canyes i petes! és un programa dissenyat des de l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) orientat a la prevenció del consum d’alcohol i de cànnabis en joves. La intervenció és realitzada a l’aula pel professoral i es pot optar per dos models d’intervenció.

El programa s’estructura en 5 sessions, a desenvolupar en un mínim de 6 classes d’una hora i un màxim d’11. A cada una de les sessions es realitzen activitats recolzades per material audiovisual i en elles s’emmarca la intervenció de prevenció sobre el consum d’alcohol i cànnabis en una perspectiva més àmplia de prevenció de les drogodependència. Es pretén que l’alumnat incorpori els principals conceptes del que significa el risc d’una dependència, així com el procés de la presa de decisions per respondre críticament a les possibles ofertes d’alcohol i de cànnabis del seu entorn.

El programa consta d’un espai web on es finalitzen algunes de les activitats plantejades a l’aula, a més de trobar-hi més informació i recursos relacionats amb el consum de cànnabis i la seva prevenció. Es treballen habilitats per respondre a la pressió de grup, així com les competències necessàries per a la resolució dels dilemes que el consum de drogues planteja.

A més de la intervenció a l’aula, el programa s’acompanya del lliurament d’una guia a les famílies al domicili de l’alumnat i que facilita, paral·lelament a la implementació de les sessions a l’aula, que es pugui iniciar un diàleg sobre aquesta temàtica a la llar.

Entitat

Servei de Salut i Comunitat, Ajuntament de Terrassa