“Fes el pas, evita caure” és una acció educativa que pretén fomentar la reflexió personal sobre la incidència que té la nostra opinió en la conducta d’altres persones i la d’aquestes en la nostra pròpia. Així, busca un aprenentatge col·lectiu que complementi els coneixements teòrics amb la vivència de la presa de decisions sota la pressió de grup.

Al programa s’utilitza la imatge d’un pou com al·legoria del consum de drogues. L’acció educativa es compon de dues activitats:

  • Una exposició informativa que consta de 4 roll-ups i vinils enganxats al terra i que és accessible a totes les persones vinculades al centre educatiu, donat que es col·loca a l’espai d’entrada al centre des del carrer. El contingut dels roll-ups incita a la reflexió sobre el consum de drogues en general, i de tres substàncies en particular: el tabac, l’alcohol i el cànnabis.
  • Una activitat grupal dissenyada per ser desenvolupada pel professorat a l’aula, d’una hora de durada, i que busca la reflexió del conjunt de la classe. És orientada a l’alumnat de 1r a 4t d’ESO.

Els objectius generals del programa són:

  • Facilitar la reflexió sobre el consum de drogues en l’entorn adolescent.
  • Promoure actituds crítiques davant del consum de tabac, alcohol i cànnabis.
  • Evitar o retardar el consum.

Per assolir-los, es treballa sobre uns objectius específics:

  • Oferir informació veraç, comprensible i que trenqui idees preconcebudes sobre les drogues i el seu consum i abús.
  • Generar debat sobre mites i veritats de les drogues al voltant dels continguts de l’exposició;
  • Prendre consciència de la influència de la pressió de grup.
  • Aconseguir que l’alumnat sigui capaç de prendre decisions autònomes i informades sobre aquestes substàncies.

Entitat

Servei de Salut i Comunitat, Ajuntament de Terrassa