Les diferents entitats que conformen el PLDT realitzen accions destinades a donar a conèixer les intervencions realitzades en relació a l’atenció a les drogodependències a la nostra ciutat.

LAssociació ALBA disposa d’un espai web amb informació d’interès sobre drogodependències i activitats del PLD. Així també, publica un article relacionat amb drogodependències i addiccions a la premsa local de Terrassa, així com la publicació de missatges preventius a través de les xarxes socials, com el Facebook.

El Servei de Salut i Comunitat de l’Ajuntament de Terrassa gestiona un blog en què es dóna informació sobre activitats vinculades al PLDT. També gestiona el Facebook amb informació rellevant sobre novetats en drogodependències.

Entitat

Totes les entitats que configuren el PLDT.