CAS
Des del CAS es realitza aquesta intervenció preventiva que permet el treball amb població consumidora de drogues que presenta un alt risc de contagi de diverses patologies infeccioses. Aquest servei és un espai privilegiat per captar població de risc i realitzar intervenció en aquesta població a diferents nivells:

  • prevenció primària: oferiment d’educació per a la salut, amb consell en hàbits saludables (dieta, conductes de risc, exercici físic…)
  • prevenció secundària: amb la detecció precoç de factors de risc i malalties i el seu tractament
  • prevenció terciària: iniciant mesures que permetin parar-ne o alentir-ne l’evolució.

L’atenció inicial inclou la recollida dels antecedents mèdics i la programació de proves diagnòstiques, així com el treball en hàbits saludables. El seguiment s’orienta d’acord als factors de risc individuals existents i les alteracions detectades en cada cas.

 

ASSOCIACIÓ AIDE

Realització de la prova ràpida de detecció de VIH en persones usuàries de drogues i del  PIX del CAP Nord.

 

ASSOCIACIÓ ALBA

Tests de detecció ràpida de VIH i VHC entre les persones usuàries del Centre de Dia.

Entitat

CAS - Hospital Mútua Terrassa, Associació AIDE i Associació ALBA