Programa gestionat per l’Associació ALBA des del Centre de Dia que ofereix una atenció immediata de baixa exigència a totes aquelles persones usuàries que arriben al centre i que requereixen una intervenció en el marc de reducció de danys. S’hi ofereix:

  • seguiment i dispensació del tractament farmacològic.
  • coordinació amb els serveis sanitaris i socials.
  • mediació amb la família.
  • reeducació d’hàbits.
  • vacunació.
  • tallers de prevenció de sobredosi.
  • xerrades d’educació per a la salut.
  • tallers ocupacionals.

Entitat

Associació Alba