Els tallers FUA, implementats des de l’Associació AIDE en col·laboració amb el CAS, permeten treballar amb persones usuàries de l’associació continguts de salut amb una orientació preventiva i de promoció de la salut.

Durant les intervencions es considera la percepció de risc de les persones participants, les necessitats verbalitzades i detectades, per mantenir un discurs preventiu i proactiu que permet treballar els objectius plantejats:

  • Conèixer la percepció de risc respecte al consum de les persones participants.
  • Incrementar la conscienciació de les persones usuàries de drogues respecte als riscos i els danys associats al consum.
  • Fomentar conductes que tendeixin a minimitzar els riscos associats al consum.
  • Conèixer les experiència i els coneixement de les persones participants respecte a la sobredosi.
  • Aportar informació al col·lectiu en quant a la prevenció i actuació davant una sobredosi.
  • Fomentar el posicionament actiu de les persones participants davant el seu procés de tractament i els canvis personals que volen fer.

Alguns del temes tractats són:
– Informació sobre drogues.
– Prevenció de la sobredosi.
-Infecciones de transmissió sexual.
– Alimentació.
– Recursos sanitaris, socials i circuits d’accés.

Entitat

CAS - Hospital Mútua Terrassa i Associació AIDE