Els tractament de manteniment amb metadona pretenen l’ús d’un opiaci substitutiu a l’heroïna de forma legal i controlada i en una sola presa diària. La metadona és barata, activa quan es pren oralment i amb una durada de l’efecte més llarga que la d’altres opiacis, eliminant la síndrome d’abstinència i altres efectes secundaris al no consum de la droga. L’administració en entorns controlats sanitàriament permet augmentar la qualitat de vida de la persona usuària, a més de la seva vinculació als serveis sanitaris i la participació en serveis rehabilitadors i psicoterapèutics. És un tractament efectiu en la reducció de comportaments delictius, de mort directa pel consum de la substància i indirecta per malalties infecto-contagioses, malaltia i ús de drogues il·legals.

El PMM és gestionat a la ciutat pel CAS de Mútua Terrassa. S’atén a persones veïnes de tota l’àrea d’influència del servei. Des de l’any 1999 es dispensa metadona en diferents oficines de farmàcia de la ciutat.

Podeu conèixer més: Programa de Manteniment amb Metadona.

Entitat

CAS – Hospital Mútua Terrassa