La intervenció específica de prevenció de la sobredosi es realitza associada a:

  • Programa de Manteniment amb Metadona del CAS.
  • Programa de Formació d’Usuaris en Actiu d’AIDE.
  • Centre de Dia d’ALBA.
  • Pacients donats d’alta hospitalària, sigui quin sigui el motiu d’ingrés, i en els que pot haver un risc incrementat de sobredosi.
  • Pacients que recauen en el consum intravenós.
  • Tot pacient en què, des del seguiment al CAS, es detecten conductes de risc en el consum.

Es realitzen intervencions que avaluen els coneixements de la persona sobre els factors de risc de sobredosi, aprofundint en els temes quan es detecta un coneixement insuficient o erroni.
Les intervencions són de caire individual: s’han descartat intervencions grupals per la variabilitat de pràctiques i de coneixements sobre el tema.

També es commemora el Dia Mundial de Sensibilització de la Sobredosi, el 31 d’agost.

Entitat

CAS - Hospital Mútua Terrassa, Associació ALBA i Associació AIDE