Programa desenvolupat per l’Associació ALBA que té com a finalitat la preparació de la persona per a la seva integració al mercat laboral, seguint els circuits de formació ocupacional, acompanyament en l’ocupació, integració en alguna empresa tutelada i, finalment, integració al mercat laboral ordinari. Aquesta integració és possible gràcies a la participació de l’entitat, des de l’any 2008, de la “Xarxa INCORPORA” de l’Obra Social de La Caixa, que impulsa i finança la inserció laboral de col·lectius en risc d’exclusió.

Per a més informació:
Programa d’Inserció Sociolaboral

Entitat

Associació Alba