El Programa d’intercanvi de Xeringues – PIX – ha demostrat eficàcia en la reducció dels danys associats al consum de drogues entre les persones usuàries de drogues per via injectada. El PIX consisteix en la dispensació d’un kit amb material per a realitzar una injecció higiènica: una xeringa, una ampolla d’aigua destil·lada i una tovalloleta asèptica. L’objectiu del programa és evitar infeccions associades al consum de drogues per via injectada.

Històricament, els inicis del PIX a Terrassa es remunten a l’any 1993, quan a iniciativa d’una entitat local vinculada a l’Associació de Veïns i Veïnes del barri de Sant Llorenç es va presentar una proposta innovadora per donar resposta a una problemàtica comunitària del barri: distribuir xeringues per reduir els danys associats al consum de drogues injectades. En els anys següents es va constituir l’associació AIDE, es va iniciar la col·laboració amb els equips professionals del CAP Terrassa Nord i de les farmàcies i es va signar un conveni amb l’Ajuntament.

L’any 1999 es va instal·lar la primera màquina dispensadora de xeringues a la façana del CAP Terrassa Nord, amb l’objectiu de diversificar els punts de distribució de xeringues i cobrir l’horari nocturn i de caps de setmana. La ciutat de Terrassa, juntament amb la de Reus, va ser pionera a l’estat en disposar d’una màquina dispensadora de xeringues. Durant els darrers anys s’han distribuït des del PIX a Terrassa una mitjana de 20.000 xeringues a l’any.

Actualment, al programa hi participen el Servei de Salut i Comunitat, l’Associació AIDE, l’Associació ALBA i els serveis sanitaris de la ciutat (Consorci Sanitari de Terrassa i Hospital Mútua Terrassa, amb els diferents CAP i el CAS, així com les oficines de farmàcia de la ciutat).

Entitat

CAS - Hospital Mútua Terrassa, Diferents CAP del CST i HMT, Associació AIDE, Oficines de farmàcia de la ciutat, Associació ALBA i Servei de Salut i Comunitat de l'Ajuntament de Terrassa