El Programa de Recollida Comunitària de Xeringues a Terrassa, ReCoJeTe, és gestionat per AIDE en col·laboració amb Policia Municipal i el Servei de Gestió de l’Espai Públic de l’Ajuntament de Terrassa.

Té com a objectiu reduir la presència de xeringues a la via pública, a més de poder disposar d’una imatge de la situació d’aquesta problemàtica a la ciutat de Terrassa.

Es pretén la coordinació entre els diferents servis vinculats en la notificació i recollida de les xeringues abandonades als espais públics de la ciutat, a més de fer un treball d’intervenció educativa amb persones usuàries d’AIDE que participen com a voluntàries en la recollida de xeringues a la ciutat. A aquestes persones, a més, són formades en intervenció en cas de sobredosi i porten un kit de naloxona durant la realització del programa.

Durant el 2016 s’han realitzat 10 sortides amb la participació de 3 persones usuàries d’AIDE i la recollida de 366 xeringues als espais públics.

Entitat

Associació AIDE, Policia Municipal de Terrassa, Servei de Gestió de l’Espai Públic de l'Ajuntament de Terrassa