El Programa Salut i Escola- PSiE- és un programa del Departament d’Educació i el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, coordinat al territori pel Servei de Salut i Comunitat i implementat per les infermeres dels CAPs de Mútua Terrassa i Consorci Sanitari de Terrassa. Té com a objectiu apropoar els serveis de salut als centres docents i a les i els adolescents a través d’una consulta oberta, amb les màximes garanties d’intimitat, als centres d’educació secundària. Es vol facilitar la promoció d’actituds i hàbits saludables, reduir els comportaments que poden afectar negativament la salut i detectar precoçment problemes de salut a fi d’intervenir al més aviat possible. Un dels eixos d’actuació fonamentals del programa, a més de la salut mental, la salut afectiva i sexual i els trastorns de la conducta alimentària és el consum de drogues legals i il·legals.

La detecció d’una necessitat permet la derivació des de la consulta Oberta de Salut i Escola als serveis del CAS, CSMIJ, Consulta de Pediatria de l’ABS, Consulta Sexual Jove o els programes de prevenció d’AIDE i ALBA.

A Terrassa, 27 centres de secundària formen part del programa, 14 amb Consulta Oberta gestionada per Mútua Terrassa i 13 per Consorci Sanitari de Terrassa.

Per a més informació:
PSiE Programa Salut Escola

Entitat

Hospital Mútua Terrassa, Consorci Sanitari de Terrassa, Servei de Salut i Comunitat de l'Ajuntament de Terrassa