Projecte implementat per l’Associació AIDE que permet afavorir la relació terapèutica amb les persones usuàries de l’associació.

Es permet la realització d’interaccions educatives per al canvi d’actituds al voltant del consum de drogues. La participació de les persones usuàries és emmarcada en un projecte de participació activa i individual. Durant les intervencions es permet a les persones usuàries l’assimilació d’eines i estratègies per a minimitzar els efectes negatius que el consum continuat de drogues ha comportat en tots els àmbits de la seva vida, així com l’adquisició o recuperació de les habilitats bàsiques necessàries per a la seva autonomia personal i social. Es treballa un estil de vida més organitzat que els comporta una millora de la seva autoestima, així com l’assoliment d’altres competències professionals i laborals, la recuperació de vincles comunitaris i, de forma particular, dels vincles familiars.

A més del suport i treball individual, es realitza un suport administratiu en relació a l’abordatge de conflictes judicials, ètics, econòmics, amb Serveis Socials o amb qualsevol altre tràmit a l’administració, així com la recerca activa de feina.

Entitat

Associació AIDE