Servei ofert per l’Associació ALBA, únic a l’estat, que permet un ingrés residencial de curta estada i immediat, a persones majors de 18 anys usuàries de drogues en situació de crisi associada al consum i produïda per una combinació de factors de tipus mèdic, social, psicològic o amb tots aquests factors alhora i que no són tributàries de la intervenció dels serveis d’urgències sanitàries o serveis socials.

S’ofereix atenció mèdica i psicològica durant i facilitar, durant uns dies, la contenció suficient a les persones usuàries que els permetin l’estabilització de la situació i la presa de decisions sobre el seu futur en relació a un pla de treball per a la sortida elaborat juntament entre la persona usuària, la Unitat de Crisi i el CAS.

La derivació es realitza des del CAS o des d’altres centres de la XAD, així com centre penitenciaris i serveis d’urgències hospitalàries.

Aquesta intervenció afavoreix la vinculació a recursos assistencials específics, així com la reestructuració d’altres serveis significatius per a la persona, com les relaciones familiars.

Per a més informació:
Associació Alba – Unitat de Crisi

Entitat

Associació ALBA, Coordinació amb serveis de la XAD i Serveis Sanitaris inespecífics, així com Serveis Socials i Serveis Penitenciaris.