El PLDT s’estructura en un seguit d’eixos de treball que permeten la realització d’accions específiques en els tres àmbits d’actuació definits: l’educatiu, comunitari i lleure i oci.

A continuació us presentem les activitats implementades en cada un dels eixos.

Reducció de l'oferta
Reducció de la demanda
Detecció precoç i orientació
Reducció de riscos
Reducció de danys
Inserció social i laboral
Informació i coneixement