Les accions emmarcades en aquest eix es dirigeixen a oferir a la població eines per mantenir actituds favorables al no consum de drogues. Es pretén proporcionar a les persones habilitats per a enfortir les capacitats personals per rebutjar l’oferiment de drogues. Dins d’aquest eix, els programes específics que s’implementen es divideixen en:

Programes preventius en l’àmbit educatiu

Programes implementats a l’àmbit educatiu, dissenyats per diferents agències i serveis sanitaris i destinats, dins de l’àmbit de la reducció de la demanda, a evitar el consum de substàncies o retardar-ne l’inici.

Fes el pas, evita caure

Classe sense fum

Sobre canyes i petes

Intervencions preventives en l’àmbit educatiu

Intervencions realitzades, dins de l’àmbit de la reducció de la demanda, per part d’associacions locals que treballen en l’àmbit de les drogodependències.

Associació ALBA – intervencions en centres educatius

Alcohòlics Anònims – intervencions en centres educatius

Intervencions preventives en oci i tiemps lliure

Intervencions realitzades dins de l’àmbit de l’oci i temps lliure i dintre del context de reducció de la demanda que pretenen oferir alternatives lúdiques a l’oci associat al consum de substàncies.

Programa “Oh sí!” d’oci alternatiu a l’oci de consum