Les línies d’actuació emmarcades en aquest eix permeten oferir eines a les persones i als col·lectius per la gestió dels riscos derivats del consum de drogues. S’assumeix la prevenció com una pràctica educativa i sanitària sense valoració moral, permetent el desenvolupament de capacitats i habilitats per gestionar determinats factores de risc.

 

Intervencions policials en reducció de riscos

 

Intervencions de reducció de riscos en Festa Major Jove