Amb les accions emmarcades en l’eix de reducció de l’oferta es pretén la disminució del volum de drogues en el mercat a través de mesures legislatives i control per part dels cossos i forces de seguretat. En l’àmbit de les drogues legals es posa èmfasi en la normativa sobre publicitat, venda i consum. En el cas de les drogues il·legals, s’actua en el procés de producció, distribució i transformació dels beneficis econòmics. Les entitats encarregades del control de al demanda són, a Terrassa, la policia autonòmica dels Mossos d’Esquadra i la Policia Municipal de la ciutat.

A través del següent enllaç es pot consultar la memòria de la Policia Municipal de Terrassa en què s’especifiquen les intervencions relacionades amb drogodependències.

 

http://www.terrassa.cat/es/memories1