Un conjunt d’entitats amb un pla en comú

Relació d’associacions, entitats i serveis municipals integrants del Pla Local de Drogues de Terrassa:

Ajuntament de Terrassa
Alcohòlics anònims
Associació AIDE
Associació ALBA
Mútua Terrassa
Consorci Sanitari Terrassa