L’Ajuntament de Terrassa és l’òrgan de govern i administració del municipi, amb caràcter de corporació de Dret Públic.

Al nostre web podeu consultar quina és la seva organització i estructura administrativa.

Ajuntament de Terrassa

Servei de Salut i Comunitat

El Servei de Salut i Comunitat té com a missió millorar l’estat de salut de la població facilitant l’adquisició i el manteniment d’estils de vida saludables.

Posem al disposició de la ciutadania diversos plans i activitats destinats a promoure l’adopció d’estils de vida saludables en relació a àmbits com el consum de tabac, d’alcohol i d’altres drogues, l’alimentació saludable, l’activitat física, la salut emocional, la salut sexual i afectiva o la prevenció de la Sida entre d’altres.

És un referent a la ciutat en el desenvolupament de projectes i accions de promoció de la salut.

Els seus valors són la lluita contra les desigualtats en salut (per raó d’edat, de gènere o de classe social), el treball en xarxa i col·laboratiu i l’eficàcia i eficiència.

Per a més informació:
Salut i Comunitat

Pots contactar amb el nostre servei a través del nostre blog.

Pots contactar amb el nostre servei a través del nostre facebook.

Servei de Joventut

El Servei de Joventut i Lleure Infantil de l’Ajuntament de Terrassa té per finalitat el desplegament de polítiques juvenils per millorar i facilitar la construcció del projecte de vida dels i les joves. Les actuacions desenvolupades s’emmarquen dins el Pla Local de Joventut (2017-2020) elaborat amb la participació de joves, entitats juvenils i de lleure infantil, així com professionals que treballen amb joves.

Per a més informació:
Casa Baumann

Policia Municipal de Terrassa

La Policia Municipal de Terrassa es va fundar a la nostra ciutat fa més de 125 anys. Els seus principis bàsics d’actuació són els recollits a la Llei Orgànica 2/1986, de 13 de març, de Forces i Cossos de Seguretat, destacant-ne l’actuació amb respecte a la Constitució i a la resta de l’ordenament jurídic, amb neutralitat política i imparcialitat, impedint pràctiques abusives, arbitràries o discriminatòries i, a les seves intervencions, regir-se pels principis de congruència, oportunitat i proporcionalitat en quant a l’ús dels mitjans de què disposa.

Per a més informació:
Policia Municipal de Terrassa