Associació d’orientació i ajuda a les persones alcohòliques a través de la posada en comú de l’experiència mútua. L’únic requisit per formar-ne part és el desig de deixar la beguda.

Alcohólicos Anónimos