Fundada l’any 1900, MútuaTerrassa és una entitat de benefici social que té per missió el servei a les persones, anticipant i resolent situacions i problemes relacionats amb la salut, l’autonomia personal o el seu benestar. Actua en l’àmbit geogràfic fonamentalment de Catalunya i en algunes activitats a tot el territori espanyol.

El CAS (Centre d’Atenció i Seguiment a les Drogodependències) Terrassa és un dels tres CAS gestionats per MútuaTerrassa i forma part de la XAD (Xarxa Pública d’Atenció a les Drogodependències de Catalunya). Des de l’any 1979 ofereix tractament dels trastorns relacionats amb el consum de drogues o alcohol.

L’usuari que hi consulta pot accedir als següents serveis:

  • Acollida, informació i assessorament per als pacients i els seus familiars.
  • Avaluació i orientació diagnòstica i terapèutica
  • Tractament farmacològic de la addicció (inclou desintoxicacions ambulatòries o hospitalàries, i manteniment amb metadona)
  • Psicoteràpia individual i grupal
  • Serveis relacionats amb la salut física i amb la reducció de riscos associats al consum (inclou la dispensació de xeringues)
  • Informació, orientació i assessorament en els àmbits social, familiar, laboral, econòmic, judicial, i del lleure.

 

Atenem demandes de tractament a partir dels 14 anys i no és necessària una derivació, es pot fer presencialment o trucant al 937365050 extensió 11260.

L’atenció als pacients amb problemes relacionats amb l’alcohol es tracten actualment  a les consultes externes de l’Hospital i s’ha de fer una derivació des d’Atenció Primària.

Per a més informació visiteu el nostre blog:

https://mutuaterrassa.com/blogs/ca/drogodependencies/actualitat-cass